BLOG

Wat is het verschil tussen stikstof en CO2?

terry_vlisidis_Rflgrtz_U3_Cw_unsplash_2048x1367_4c41dfd665.jpg

Stikstof is een scheikundig element en CO2 een scheikundige verbinding. Een chemisch element is niet meer splitsbaar. Dat is anders met CO2, wat een verbinding is van het element koolstof (de letter C) met twee elementen zuurstof (de letter O). O2 betekent twee elementen zuurstof. Vandaar de naam kooldioxide. Alle elementen die in de wereld voorkomen, staan in het zogenaamde periodiek systeem.

Wat is stikstof

Alle elementen in het periodieke systeem hebben een of twee letters, ook symbool genoemd, en hebben ook elk een nummer. Het symbool stikstof is N en het atoomnummer 7. Het periodieke systeem bevat in totaal 118 elementen, opgedeeld in 18 kolommen. Kolom 15 is de stikstofgroep, waarvan stikstof het lichtste element is. Stikstof is biologisch nogal belangrijk als onderdeel van eiwitten en nucleïnezuren. De normale verschijningsvorm is als N2 (moleculaire stikstof), dat op kamertemperatuur gasvormig is. Pratende over luchtvervuiling, dan gaat dat met name om ammoniak en stikstofoxide. De stikstofneerslag is de som van die twee.

Ammoniak

Ammoniak is een verbinding van stikstof met waterstof en heeft de formule NH3. Dus symbool N voor een element stikstof en twee elementen waterstof (letter H). Ammoniak is bijtend op de huid, ogen en de slijmvliezen, en is milieu gevaarlijk. Dat kan je ook lezen op een in een supermarkt gekocht flesje huishoud-ammonia. Inademen en -slikken is heel gevaarlijk. Het is gevolg is longoedeem en perforatie van maag en slokdarm. Bovendien is er een explosiegevaar bij het vrijkomen ervan in grote hoeveelheden. Vooral door het mengen van de mest en urine van varkens, koeien en kippen komt ammoniak vrij. Als een spoorwegwagon vol met ammoniak openbarst, dan kunnen er binnen een vierkante kilometer vele doden vallen. Het aantal zal mede afhangen van de bevolkingsdichtheid en de wind.

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide heeft de scheikundige formule NO2 en bestaat dus uit een element stikstof en twee elementen zuurstof. Het komt voor als een giftig roodbruin gas. De stikstofuitstoot komt met name door uitlaatgassen die verkeer en industrie uitstoten in de lucht. Dat is een belangrijk probleem rondom stikstof. Vandaar dat de overheid, als een van de maatregelen tegen stikstof, onder meer het gebruik van elektrische auto’s bevordert.

  • Onze uitstoot is een van de hoogste van de wereld.
  • Verhoudingsgewijs zijn wij Europa’s grootste uitstoter.
  • De landbouw telt mee voor 45%. Uit het buitenland komt 35%. Het wegverkeer, de industrie, de kantoren en de huishoudens zorgen voor de rest.
  • Netto zijn wij een van Europa’s grootste exporteurs.
  • Te veel stikstof heeft een negatief effect op onze natuur en biodiversiteit. In 72% van onze natuurgebieden daalt te veel stikstof neer.
  • Zoveel stikstof verzuurt de bodem, waaruit mineralen verdwijnen. Bomen sterven en bepaalde plantensoorten, die weer belangrijk zijn voor vogels en insecten.
  • Stikstof kost ons gemiddeld 4 maanden van ons leven.