• Nummer: 90
  • Symbool: Th
  • Groep: 3
  • Periode: 7

Van nature komt Thorium voor in de aardkorst in de mineralen mozaniet, thoriet en thorianiet. Het is een afvalproduct bij de winning van zeldzame aardmetalen en wordt ingezet in elektronica, zoals telefoons. Daarnaast wordt het toegepast bij het opwekken van kernenergie, waarbij voorkomen wordt dat broeikasgassen vrijkomen.