• Nummer: 7
  • Symbool: N
  • Groep: 15
  • Periode: 2

Ook dit chemische element hoort thuis in het rijtje van vier meest voorkomende elementen. Het is kleur- en reukloos en voor ongeveer 78 procent aanwezig in de lucht. Van zichzelf is de stof niet schadelijk, maar in verbinding tot bepaalde andere stoffen wel, zoals stikstofoxiden(NO) en ammoniak (NH3).