• Nummer: 91
  • Symbool: Pa
  • Groep: 3
  • Periode: 7

Protactinium is een dicht, zilverkleurig metaal welke gemakkelijk reageert met anorganische zuren, waterdamp en zuurstof. Het element is schaars en heeft een hoge toxiciteit, waardoor het enkel nog gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek. Het wordt hierbij veelal gewonnen uit gebruikte splijtstof. Het wordt verkregen in kernreactoren en kan gescheiden worden van uraniumerts.