• Nummer: 77
  • Symbool: Ir
  • Groep: 9
  • Periode: 6

Vooral in de vorm van legeringen wordt iridium toegepast, waarbij de hardheid van het element van belang is. Zo worden OLED-displays, smeltkroezen en punten van kompasnaalden en vulpennen ervan gemaakt. Tevens wordt iridium soms gebruikt in de wapenindustrie en om porselein zwart te doen kleuren.