• Nummer: 87
  • Symbool: Fr
  • Groep: 1
  • Periode: 7

In bijzonder kleine hoeveelheden komt het element Francium op aarde voor, ongeveer 30 gram. Dit komt doordat het ontstaat uit verval van actinium, wat een traag proces is, en vervolgens ook een korte levensduur heeft. Als zwaarste alkalimetaal wordt francium gebruikt als neutronenbron in combinatie met radium voor radiologisch onderzoek.