• Nummer: 48
  • Symbool: Cd
  • Groep: 12
  • Periode: 5

Dit element betreft een metaal dat zich in de aardkorst bevindt. Kleine hoeveelheden ervan komen in het milieu terecht wanneer er bosbranden of vulkanische uitbarstingen plaatsvinden. Echter, het grootste deel komt vrij door mijnbouw, verbranding van olie en verwerking van metaalhoudende producten. Blootstelling is gering.