Molecule

Periodiek systeem online!

Alle 118 elementen online. De makkelijkste Binas online!

Of check de blogs even!

Oke maar,
wat is stikstof?

Ben je op zoek naar meer informatie over stikstof, het periodiek systeem, elementen en chemische processen, dan ben je hier op de juiste plaats.

Het scheikundig element stikstof met symbool N en atoomnummer 7

Stikstof kun je overal om ons heen vinden. Op zich is het geen schadelijke stof voor de mens. Sterker nog, het vormt een solide basis voor de ontwikkeling van planten. Toch kan er opgemerkt worden dat sommige stikstofverbindingen een negatief effect hebben op de gezondheid van de mens en de natuur. Dit is een van de voornaamste reden waarom de uitstoot ervan drastisch omlaag moet. Om dit vraagstuk op een adequate manier aan te pakken, moeten beleidsmakers hardop nadenken hoe ze dit willen oplossen. Immers, het gaat om een vraagstuk die niet zo makkelijk op te lossen is. Maar nu naar de hamvraag: Wat is stikstof? Het kan omschreven worden als een kleur- en reukloos gas dat overal voorkomt. Op watisstikstof.nl vertellen we je wat je allemaal moet weten over deze stof. Het is altijd goed als je weet hoe de verschillende gassen zich tot de mensheid en natuur verhouden. Op die manier vergroot je je algemene kennis.

Het stikstof formule

De formule van deze unieke gas omvat een bepaalde strekking. Het is goed om in acht te houden dat 80% van onze atmosfeer uit stikstof of N2 bestaat. Zoals eerder aangegeven kan N2 verschillende soorten formules omvatten. De uitstoot van N2 in het kader van het stikstofproblematiek duidt aan op een verzameling van Chemische verbindingen met het atoom stikstof (N). Wanneer we het hebben over geoxideerde vormen, dan krijgen deze verbindingen de term stikstof oxidanten. De formules die hieraan gekoppeld worden zijn NO, NO2 en NOx. Indien er sprake van is van N2 in gereduceerde vorm, dan krijgt het de term Ammoniak of NH3. Verder bestaat N2 voor een klein deel uit stoffen ontstaan door chemische reacties die zich voordoen in de atmosfeer. Je kunt hierbij denken aan nitriet, nitraat en ammonium. (NO2-, NO3-, NH4+ ). Er zijn nog een paar voorbeelden die we kunnen opnoemen. Daarnaast zijn er ook nog andere organische stikstofverbindingen die er bestaan. Om dit beter te begrijpen kun je dit zien als stikstof in tegenstelling tot anorganisch N2. Enkele voorbeelden van organische stikstofverbindingen zijn onder andere: amines, aminozuren en eiwitten, ureum. Dit is in essentie hoe het staat met de verschillende N2 formules.

stikstofuitstoot

Het stikstofuitstoot problematiek is een dat, zoals eerder aangegeven, een complex karakter heeft. Vooral omdat er verschillende actoren zijn, maakt dat je niet binnen de kortste keren een pasklaar antwoord hebt. De verschillende actoren hebben in het verlengde hiervan verschillende belangen en willen die niet graag uit handen geven. Wat wel vaststaat is dat het een issue is dat zeker opgelost moet worden. Gelukkig hebben de verschillende sectoren zich gecommitteerd om een bijdrage te leveren om de uitstoot van N2 te verminderen. De landbouwsector behoort tot een van de sectoren die dit initiatief proactief steunt. Een van de redenen waarom er met man en macht gewerkt wordt om stikstof te verminderen, is omdat de natuur verstoord raakt indien er een overschot van deze stof in de bodem voorkomt. Dit heeft tot gevolg dat planten en dieren verdwijnen. Een ontwikkeling die zich nimmer mag blijven voortzetten. Een ander soort unieke vorm van N2 is vloeibare stikstof. Doorgaans wordt deze vorm in de horeca soms ook toegepast. Een van de maatregelen in het kader van het verminderen van de uitstoot van N2 is onteigening boeren stikstof. Maar dit zal zeker niet makkelijk aan toe gaan. Binnen de stikstof bouw zijn er namelijk verschillende belangen die spelen.

Het periodiek systeem

N2 maakt deel uit van een periodiek systeem. Een periodiek systeem der elementen kun je zien als een tabel welke is opgebouwd uit chemische elementen. De elementen worden op basis van atoomnummers geordend. Dit wordt ook wel aangeduid als de periodiek systeem binas tabel. Om zo een tabel te lezen dien je wel kennis te hebben van de materie. Het gaat in ieder geval om een zeer bruikbare tabel om verschillende constructies te kunnen bewerkstelligen in verschillende disciplines. Naast stikstof komt goud ook voor in het periodiek systeem. Het goud periodiek systeem kun je aflezen door te kijken naar de term Au. Au is namelijk de term die gebruikt wordt om goud aan te duiden. Het periodiek systeem geeft op een heel duidelijke manier weer welke plaats de verschillende elementen innemen. Een uniek gegeven van het periodiek systeem is dat de componenten Broom(35) en kwik (80), de enige elementen zijn die bij 0 graden celcius op aarde in vloeibare vorm voorkomt. Enkele van de componenten komen bij een temperatuur van 0 graden celsius in gasvorm voor. Deze kun je allemaal weer vinden in het tabel van het het periodiek systeem. Naast deze periodiek systeem zijn er ook andere periodieke systemen. In de volgende alinea lees je meer hierover.

Andere periodieke systemen

Zoals eerder aangegeven zijn er ook ander periodieke systemen. Zo kun je het zilver periodiek systeem ook in de tabel vinden. Om dit te doen moet je naar de term Ag zoeken in het tabel. Het periodiek systeem groepen vertonen een bepaalde volgorde. Een van de methoden die gebruikt worden om te ordenen zijn de chemische reeksen. Deze reeksen van het periodiek systeem geven een uniek beeld hoe de verschillende gassen zijn verdeeld. Daarnaast hebben de verschillende elementen in het periodiek systeem ook verschillende benamingen. Deze gaan als volgt:

 • Lithium-bestanddeel;
 • Beryllium-bestanddeel;
 • Scandium-bestanddeel;
 • Titanium-bestanddeel;
 • Vanadium-bestanddeel;
 • Chroom-bestanddeel;
 • Mangaan-bestanddeel;
 • IJzer-bestanddeel;
 • Kobalt-bestanddeel;
 • Nikkel-bestanddeel;
 • Koper-bestanddeel;
 • Zink-bestanddeel;
 • Boor-bestanddeel;
 • Koolstof-bestanddeel;
 • Stikstof-bestanddeel;
 • Zuurstof-bestanddeel;
 • Fluor-bestanddeel;
 • Helium-of Neon-bestanddeel.

Verder wordt er in het periodiek systeem een classificering gemaakt van grote categorie├źn. Binnen het systeem zijn er ook periodieke trends te onderscheiden. Zoals het al aan de naamgeving zo een beetje afgeleid kan worden, gaat het dus om componenten die een variabel trend vertonen. Al deze constructie kun je weer terug vinden in het tabel. Zoals eerder aangegeven is het zonder meer een vereiste om te beschikken over hoogstaande technische kennis om het tabel te kunnen aflezen. Op het net zijn er verschillende sites die je kunt raadplegen om meer informatie te krijgen. Zeker als je ermee moet werken, zul je Watisstikstof.nl nuttig kunnen gebruiken.

Leuke Idee? Neem dan gerust contact op!

Contact